DRINKWATERFILTRATIE

Kwalitatief goed drinkwater is helaas niet altijd voor handen. Wanneer men voor langere tijd op zee is. Maar tevens varieert, in veel buitenlandse havens, de kwaliteit van het verkrijgbare drinkwater. Of gedurende een pandemie, zoals nu met het corona-virus, kan het tevens voorkomen dat de toegang tot een haven wordt ontzegt. . Dan is onafhankelijkheid t.a.v. de drinkwatervoorziening enorm handig.

Voor de waterfiltratie biedt RobWink verschillende oplossingen en backup-systemen, voor zowel de plezierjacht als beroepsvaart. Wel te verstaan: